Niżżel il-Formoli


Din is-sezzjoni tħallik tniżżel u tistampa kopja tal-applikazzjoni elettronika ta' ċertifikat tat-twelid, żwieġ jew mewt, u li tista' timtela mill-applikant u impustata mal-pagament dovut lil:

Reġistru Pubbliku
Onda Building
Triq Aldo Moro
Marsa MRS 9065
Malta

Inkella tista' tapplika għal Ċertifikat tat-Twelid, Ċertifikat ta’ Stat Liberu, Ċertifikat taż-Żwieġ, Ċertifikat tal-Unjoni Ċivili, Ċertifikat ta’ Koabitazzjoni u/jew Ċertifikat tal-Mewt imbagħad tħallas online.